Strategie marketingowe 360° w internecie

Spraw, aby Twoja sprzedaż eksplodowała w 90 dni!

Specjalizujemy się w holistycznych strategiach marketingowych 360° w internecie. Przenosimy działania marketingowe online wyższy poziom opłacalności i przekształcamy kampanie promocyjne w prężne narzędzia marketingowe przynoszące realny zwrot z inwestycji.

STRATEGIA 3P

Produkt + Platforma + Promocja

To nasza autorska praktyczna
i uniwersalna formuła marketingowa, którą można zastosować w praktycznie każdym biznesie.

Opiera się ona na 3 podstawowych elementach, które stanowią spójną
i zintegrowaną całość. W odróżnieniu od skomplikowanych, wieloetapowych i mocno teoretycznych strategii marketingowych strategia 3P jest jasna, zrozumiała i szybka do wdrożenia.

Pierwszym elementem strategii 3P jest Produkt (lub Usługa), które wraz z modelem biznesowym tworzą całościową Ofertę. 

Oferta to podstawa całego marketingu. Od niej wszystko się zaczyna. To trzon i fundament  funkcjonowania każdej firmy. Musisz wiedzieć na jakim rynku działasz, jakich klientów obsługujesz, jakie są Twoje USP i mocne strony, czyli dlaczego Klienci mają kupić właśnie od Ciebie. W tym elemencie odpowiadamy na 3 strategiczne i pogłębione pytania:

 • CO robimy (model biznesowy, popyt, potencjał rynku, Profil Idealnego Klienta)
 • JAK to robimy (know-how i USP, branża, rynek)
 • DLACZEGO to robimy (misja, wizja, nasze “why”)
Drugim elementem Strategii 3P jest Platforma, czyli strona internetowa lub sklep.

Platforma bowiem odpowiada za końcowe rezultaty sprzedażowe naszych kampanii reklamowych. To tu trafiają klienci i to tu podejmują decyzje zakupowe! Platforma jest Twoim najlepszym handlowcem, dlatego trzeba zadbać , aby pracowała na najwyższych obrotach 24h na dobę.

Dlaczego warto zoptymalizować platformę sprzedażową?

Bo to po prostu się opłaca!  Załóżmy proste działanie matematyczne: Twój współczynnik konwersji na stronie / w sklepie wynosi 1%. Oznacza to, że tylko 1 na 100 odwiedzających stronę / sklep dokonuje zakupu. 99 osób  wychodzi bez pozostawiania u Ciebie złotówki! Jeśli uda ci się zoptymalizować stronę i podnieść współczynnik konwersji np do 3% wtedy uzyskasz 3 x więcej klientów. Bez zwiększania budżetu marketingowego wygenerujesz 3 x więcej sprzedaży!

Promocja

Trzecim i integralnym elementem strategii 3P jest Promocja. W przypadku promocji najczęściej stajemy przed dylematem jakie kanały marketingowe wybrać.  Firmy często na własną rękę rozmaitych metod często błądząc, chaotycznie wybierając techniki i i narzędzia, które nie zawsze są dla nich odpowiednie. Aby kanały marketingu online generowały dochody i zwrot z inwestycji muszą być właściwie dobrane do odbiorców, branży i rynku.

Cel bez planu to tylko życzenie.

Antoine de Saint-Exupery

Strategiczne podejście marketingowe to podstawa sukcesu online

Firmy chcące odnieść sukces muszą być obecne w sieci i muszą to robić skutecznie.

Internet to dzisiaj podstawowe źródło poszukiwania informacji o produktach i usługach. Świat marketingu online kryje w sobie nieograniczone możliwości. Pomożemy Ci ułożyć i wdrożyć indywidualną strategię e-marketingową, aby w pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy oraz mediów cyfrowych.

1. Spotkanie i analiza potrzeb
2. Pogłębiona analiza
 • Analiza rynku oraz bliższej i dalszej konkurencji
 • Audyt UX strony
 • Audyt narzędzi analitycznych (Google Analytics, Google Search Console)
 • Analiza SWOT
 • Business Model Canvas
 • Analiza segmentów i person klientów
 • Analiza marki w sieci
 • Analiza prowadzonych działań marketingowych

Pogłębiona analiza obecnej sytuacji – przyglądamy się rynkowi, na którym działasz. Analizujemy Twój branżę i konkurencję. Myślimy kategoriami Twoich klientów: czego oni potrzebują, gdzie szukają informacji, jak się zachowują, na czym im zależy. To niezwykle istotny aspekt, który pomaga zbudować strategię trafiająca idealnie w potrzeby Twoich klientów. Następnie bierzemy pod lupę Twoją działalność (produkt, usługę) oraz Platformę (stronę www lub sklep), a także działania marketingowe. Badamy ścieżkę klienta (punkty styku) oraz sprawdzamy czy czy kanały promocji są wykorzystywane optymalnie. Niezwykle przydatne są tutaj dane z dostępnych narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics czy Google Search Console.

3. Ustalenie strategicznych celów i KPI

Na podstawie analizy, insightu oraz potrzeb ustalamy zarys strategicznych celów marketingowych oraz systemu pomiaru KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe Czynniki Sukcesu.

4. Strategia komunikacji

Po ustaleniu celów strategicznych przechodzimy do definiowania strategii komunikacji . Przedstawiamy rekomendowane narzędzia i taktyki, które najlepiej sprawdzą się realizacji założonych celów.

5. Plan + Realizacja / Wdrożenie

Budujemy kampanię promocyjno-reklamową według wspólnie ustalonych założeń lub przekształcamy dotychczasowe działania według nowej koncepcji. Wdrażamy zindywidualizowaną strategię komunikacji mającą na celu realizację celów i KPI oraz jak największy zwrot z inwestycji.

6. Monitoring i optymalizacja

Monitorujemy efektywność prowadzonych działań i na bieżąco wprowadzamy zmiany mające zwiększyć efektywność.

etapy

Jak pracujemy?

Jesteśmy przekonani, że każda firma zna się najlepiej na swoim biznesie i na obsłudze klientów.

My znamy się na marketingu i strategii online. Razem możemy wiele. Synergia wiedzy, doświadczenia i know-how pomoże wznieść Twój marketing online na wyższy poziom opłacalności!

Bezpłatna konsultacja

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru

Co otrzymasz?

Konsultację strategiczną z praktykiem biznesu
Audyt SEO strony/sklepu
Kilka możliwości współpracy